Rezervační formulář

* takto označené položky je třeba vyplnit.

Kontakt:

Areál Pálavské vinohrady

Přehradní ulice č. 256-260
Pavlov 692 01

Ukaž Pavlov na mapě

GPS: +48°52'34.357", +16°40'45.088"

Rezervace a informace k pobytu
(objednávky, rozpočty, fakturace, doplňkové služby)
PO – PÁ 8:00 – 17:00
e-mail: info@palavskevinohrady.cz
(poptávky ubytování a rezervace jsou přijímány pouze e-mailem)
Telefon: +420 727 909 278
(základní informace k provozu apartmánu)

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. některých službách informační společnosti, prohlašuji, že souhlasím se šířením obchodních sdělení zasíláním marketingových informací a nabídek společnosti SA Cestovní servis s.r.o. o chystaných akcích a se zařazením do databáze e-mailových adres zákazníků. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dále prohlašuji, že souhlasím se zpracováním svých výše poskytnutých osobních údajů společností SA Cestovní servis s.r.o., a to pro účely zařazení do databáze zákazníků a šíření obchodních sdělení shora specifikovaných. Zpracováním osobních údajů může společnost SA Cestovní servis s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Potvrzuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že mi bylo dáno poučení o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Společnost SA Cestovní servis s.r.o. se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity jen pro shora vymezené účely a nebudou předávány žádným třetím osobám, s výjimkou třetích osob, zajišťujících pro ni realizaci obchodních sdělení, vedení databáze e-mailových adres zákazníků či administrace a zpracování osobních údajů zákazníků.